IDENTIFICACIÓ DE Ruisánchez Arquitectes
Adreça postal: c/ Balmes, 86, 08008, Barcelona (Espanya)
Telèfon: (34) 934 141 614
Fax: (34) 934 144 333

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els textos, imatges, animacions i la resta de continguts d’aquest web són propietat de Ruisánchez Arquitectes, o bé de tercers que han donat llicència o han autoritzat Ruisánchez Arquitectes per fer-ne ús. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest web formen part dels drets de propietat industrial i intel•lectual registrats per Ruisánchez Arquitectes, de manera que en queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de Ruisánchez Arquitectes. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web sense el consentiment previ i exprés de Ruisánchez Arquitectes, llevat que s’indiqui el contrari o que es tracti d’un ús personal i no vulneri els drets reconeguts a Ruisánchez Arquitectes per la legislació vigent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta secció volem mantenir-lo informat de tots els aspectes relacionats amb la protecció de les seves dades de caràcter personal i l’ús que se’n fa en aquest web, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD).
Tal com estipula la LOPD, vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint a:
Ruisánchez Arquitectes
Adreça postal: c/ Aribau, 282-284, 08006, Barcelona (Espanya)
Telèfon: (34) 934 141 614
Fax: (34) 934 144 333
Assumpte: Baixa protecció de dades personals

També pot exercir aquests drets a través del correu electrònic: arq@ruisanchez.net

OBJECTIUS DE LA RECOLLIDA DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Correu electrònic


Les dades de caràcter personal facilitades per vostè al comunicar-se amb nosaltres s’emmagatzemaran en el fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Ruisánchez Arquitectes amb la finalitat de respondre les seves consultes.
Qualitat de les dades

L’entrada de dades errònies o incompletes pot impedir-nos contactar amb vostè. Confiem que s’asseguri de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritzi a processar-les d’acord amb les condiciones esmentades més amunt.
Mesures de seguretat

L’informem que s’han adoptat totes les mesures de seguretat de caràcter tècnic organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i conforme amb el que s’estableix a la secció 9 de la LOPD i en el Reial decret 994/1999, d’11 de juny (reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Compliment de la LSSI

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, hem de retenir en el nostre servidor les dades de connexió i trànsit generades per les comunicacions establertes durant un període de dotze mesos.

Cookies

Aquesta aplicació informàtica no utilitza cap mitjà per registrar les dades de navegació de l’usuari. Per raons tècniques, el nostre servidor necessita enviar al seu navegador una identificació anònima en forma d’arxiu de text (galeta de sessió). Aquesta identificació, que s’emmagatzema temporalment en el seu ordinador, és necessària per mantenir la connexió amb el web. En cap cas conté dades de caràcter personal identificatives.
Enllaços a altres webs
Per a la seva comoditat, aquest web conté enllaços amb altres webs que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem que examini les clàusules respectives sobre protecció de dades d’aquests webs. Sota cap concepte s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests webs externs. Ruisánchez Arquitectes no es fa responsable ni del contingut ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb webs que pertanyen o estan dirigits per tercers.
A menys que es disposi d’autorització expressa de Ruisánchez Arquitectes, es prohibeix l’establiment d’enllaços des de webs aliens.