P.M.U. de regulació de la composició volumètrica de les illes B, C i D del sector 10 de la MPPGM per a la transformació de la Marina del Prat Vermell

Promotor: Junta de Compensació
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Vivi Castelló, Arq; Rosa Fornas, advocada; Simulaciones y proyectos (simulació termofluidodinámica); Jaume Cabistany (Renders)
Superfície: Àmbit d’estudi: 70.044 m2

Àmbit de transformació: 21.859,00 m2

Altres dades d’interès: Aprovació Definitiva del PMU: 26 de febrer de 2021