Promotor: Engestur, S.A.
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Anna Bonet, Arq.; Ana Elisa Neto, Arq.; Vincent Parasie, Arq.; Susana Toyos, Arq; TEC Engineering (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 18.095,00 m2 i 2.551.844,69€
 

 

Conjunt d’actuacions de regeneració urbana dutes a terme des de 2006 a 5 carrers, una plaça i un petit equipament al barri de La Salut, Badalona. El projecte es desenvolupa en un context urbà amb un fort component social on el carrer actua com espai de convivència del barri i en conseqüència, resulta essencial la re-apropiació de l’espai públic per als veïns.

Es va buscar una manera de simplificar les percepcions de cada lloc i clarificar la relació ús/espai per a millorar les transicions entre carrer, plaça i trobades.

Es genera un nou eix de circulació de vianants eixamplant les voreres del carrer Juan Valera, ajustant les entrades i moblant amb bancs i cadires una zona de fortes pendents. Per establir la continuïtat entre les zones de vianants i semi-vianants (carrer Victor  Balaguer) fins a la plaça d’Antonio Machado, es va elaborar un joc dinàmic de paviments de colors que a manera de catifa donés simultàniament amb el ritme d’arbres i fanals, una identitat al conjunt urbà.

Aprofitant el desnivell entre el carrer Victor Balaguer i el carrer Richard Strauss es proposa la construcció d’un petit equipament que s’adapta a la topografia i serveix de suport als recorreguts diagonals que busquen el menor esforç en la pujada. La coberta, es converteix en una plaça – terrassa que serveix d’espai exterior de suport per a la llar d’infants adjacent i a manera de quilla de vaixell es projecta cap al mar.

La Plaça d’Antonio Machado es desenvolupa sobre d’un aparcament existent. Les formes circulars introduïdes s’identifiquen amb els jocs infantils. Jardineres, bancs i tanques recondueixen els fluxos de circulació de vianants obrint la plaça al carrer Pi Ferrer i generant un espai d’estada joc i descans.

Amb economia de recursos, es va plantejar millorar el tram de les escales del carrer Miquel del Prat i inserir una gran fletxa a través d’una il·lusió òptica en perspectiva.