Edifici d’activitats econòmiques i serveis “El Rengle”

Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
Autor: Manuel Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Pere Fuertes, Arq.; Susana Toyos, Arq.; Miquel Burguet, Arq.; Eulàlia Gómez, Arq.; Iván Martínez; Eduard Álvarez; BOMA (Estructures); SEDNA (Instal·lacions); Roger Ríos (Aparellador); INTEGRAL + SGS (Project Manager); GPO (Instal·lacions); Ferran Mateo (Fotógraf); Shlomi Almagor (Fotógraf)
Superfície i Pressupost: 30.289,00 m2 i 17.218.800,00€
Altres dades d’interès: Finalista a la XII Edició dels Premis Puig i Cadafalch d’Arquitectura l’any 2011.

 

El Rengle forma part d’una operació  de redefinició del front marítim de Mataró, que alterna la presencia d’habitatge amb usos terciaris. L’ordenació de l’illa, realitzada en col·laboració amb els Serveis Municipals,  interpreta aquesta situació híbrida combinant diversos volums autònoms entre els que destaca aquest edifici d’activitats terciàries.

Es proposa una alternativa tipològica l’edifici terciari compacte, desenvolupant una estratègia que permet la superposició d’ usos i que incorpora l’espai exterior en altura como a part del programa associat a l’ús d’oficines.

L’edifici està format per un sòcol discontinu sobre el que es disposen tres cossos d’oficines que delimiten una plaça elevada, concebuda com condensador de l’activitat de les plantes superiors.

Des d’aquesta plaça, els tres cossos emergents mostren una cara domèstica de passarel·les i terrasses que perforen el volum amb transparències cap a la costa i la ciutat. Des de l’exterior, es presenten com prismes definits per la vibració visual i el color de las lames mòbils de control solar.