Fàbrica de creació a la nau central de Fabra i Coats

Promotor: Ajuntament de Barcelona, ICUB
Autors: Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit
Equip i Col·laboradors: Pere Fuertes, Arq.; Eulàlia Gómez, Arq.; Fabio Ferone, Arq.; Mateu Baylina, Arq.; Josep Malgosa, Arq. Tècnic; Xavier Delgado, Arq. Tècnic; Lluïsa Sánchez, Arq. (JSS) (Instal·lacions); Miquel Àngel Sala (BOMA) (Estructures); Ferran Mateo (Fotógraf); Shlomi Almagor (Fotógrafo)
Superfície i Pressupost: 15.647,00m2 i 4.771.464,00€
Altres dades d’interès: Premi Ciutat de Barcelona 2012 – Arquitectura i Urbanisme; Finalista als Premis FAD 2013

 

La intervenció en la nau de producció de Fabra & Coats ha estat summament respectuosa. Es tracta, més que d’una transformació, d’una reocupació de l’espai fabril. Malgrat la complexitat del programa previst –fàbrica de creació artística, centre d’art contemporani, escola d’arts i centre d’interpretació del patrimoni industrial– s’han mantingut els elements constructius i estructurals, així com part de les instal·lacions originals.

L’estratègia seguida ha operat amb criteris industrials, treballant a favor de l’espai de la fàbrica. S’han incorporat peces tecnològiques que acullen els usos més específics (un ‘jack’ de connexió de serveis, capses de música, etc.) i una divisió flexible de les naus amb un sistema de cables tensats i de lones que permeten variar l’espai en funció de les necessitats.

Sobre les façanes de la nau només s’ha intervingut per a retirar els cossos afegits i restaurar-les, mantenint l’obra de fàbrica i les fusteries originals, recuperant la seva imatge original