Edifici de serveis i equipaments esportius

Promotor: Ajuntament de Parets del Vallès
Autors: Manuel Ruisánchez i Jordi Janué
Equip i Col·laboradors: Pere Fuertes, Arq.; Mònica Batalla, Arq.; SEDNA Engineering (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 373,85 m2 i 566.769,51€
 

 

L’edifici es va projectar responent als paràmetres preexistents que l’envolten: l’àrea verda de pins al Sud-oest, que es va mantenir intacta, l’àrea pavimentada que serveix d’aparcament i de zona d’esbarjo a les festes majors de la població al Nord-est, una via pública al Nord-oest i el riu Tenes al Sud-est.

La seva configuració es va produir a partir de l’elevació d’una part de l’àrea verda preexistent a sota de la qual es va crear un espai lúdic, obert i pensat coma espai generador de continuïtat visual, mitjançant un pla horitzontal de formigó, contenidor d’una coberta enjardinada, que a la vegada definia l’accés des del carrer, donava transparència i continuïtat entre els espais laterals, i amb un únic gest, tornava a aterrar al sòl preexistent. El fet de convertir aquest gest en unes grades permetia la ubicació d’un espai d’estada, amb vistes al riu, podent gaudir a l’exterior tant dels campionats de petanca que l’associació Club Petanca Parets fa al llarg de l’any, com d’actes lúdics organitzats per l’Ajuntament.

El programa s’organitza responent als principis anteriors, separant àrees mitjançant barres transversals opaques, quedant espais oberts sota l’àrea del pla de formigó horitzontal i espais tancats sota el plegament del seu aterratge.