Edifici d’habitatges de protecció oficial

Promotor: Institut  Català del Sòl (INCASOL)
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Joana Sopena, Arq.; George Tohaneanu, Arq.
Superfície i Pressupost: 7.940,00 m2 i 4.228.399,06€
Altres dades d’interès: Primer premi concurs; Finalista als Premis FAD 2004

 

El projecte es configura com una peça única i contínua, formada per dues làmines independents orientades a est i oest que defineixen una franja central de serveis, entorn d’un pati longitudinal, que permet alliberar les façanes longitudinals per a sales i habitacions.

Només les dues testeres de l’edifici es configuren de forma asimètrica, responent a la seva orientació solar. L’edifici es dota, d’aquesta manera, d’un mecanisme que permet donar final a la sèrie que el configura.

Les façanes longitudinals es desdoblen formant una terrassa contínua, un espai exterior protegit que perllonga l’àmbit de les estances interiors. Aquesta condició de doble façana es porta fins al terreny dels materials, resolent les dues membranes amb un únic sistema constructiu, amb acabat de panells lleugers prefabricats.

Les persianes corredisses de les terrasses són assimilables, per la seva disposició, als panells que “reemplacen”, permetent d’aquesta forma una certa lectura de continuïtat que contrasta amb el desordre produït pel seu moviment a l’atzar.

En una vista llunyana, les cobertes de l’edifici manifesten l’estructura formal dels serveis i les instal·lacions –concentrats entorn del pati centra – pautant una cadència d’elements emergents presidits pels tres nuclis de comunicació que es rematen amb el pla inclinat dels captadors solars, a la manera de les xemeneies d’un vaixell.