Promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Julio Garnica, Arq.; Xavier Sans, Arq.; Raúl Fiestas, Arq.; Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; Miquel Àngel Sala, BOMA (Estructures); Armengol Enginyers (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 5.773,00 m2 i 3.688.634,67€
Altres dades d’interès: Primer premi concurs.

 

L’edifici consta de 75 habitatges tutelats per a gent gran, distribuïts en 2 blocs desenvolupats en alçada i esglaonats en la última planta, on es situen les terrasses – mirador per us comunitari. L’ implantació no paral·lela dels dos blocs ortogonals segueix la geometria pròpia de la corona de l’illa. D’aquesta forma l’edificació es pot integrar al context, assegurant la permeabilitat entre l’interior d’illa i la Via Favència; i garantint, al mateix temps, la correcta orientació i assolellament de tots els habitatges de la promoció. El projecte evita així el problema que hagués comportat resoldre correctament una façana de notable longitud si s’hagués optat per tancar l’illa.

L’accés es situa a l’espai de relació entre els dos blocs, tractat com una plaça urbana -centrada dins el bloc d’edificis i segons la rasant de la Via Favència-, des d’ on s’accedeix als espais comuns en planta baixa – recepció, consergeria, bugaderia, i serveis -. La connexió entre els dos blocs es realitza mitjançant una passera amb terrassa sobre l’interior de l’illa. Aprofitant la topografia del solar, sota aquesta planta baixa es situen l’aparcament, amb una capacitat per a 25 places, i els locals específics per les instal·lacions.

La tipologia dels habitatges -de superfície útil al voltant dels 40 m² consisteix en un sol espai obert, que integra visualment la terrassa, 1 dormitori doble independitzable i 1 bany complet. L’espai obert és totalment polivalent per tal de cobrir les diferents necessitats plantejades per l’usuari.

Un conjunt de portes corredisses i divisòries practicables garanteix la flexibilitat en la distribució interior de cadascuna de les cèl·lules, de manera que és possible incorporar un segon dormitori a l’habitatge, donada la proporció lleugerament allargada de cada cèl·lula, que permet l’agrupació de fins a tres peces en façana.

Les instal·lacions s’agrupen en un extrem de l’habitatge, alliberant la façana per les peces principals de l’habitatge (sala i dormitori), i assegurant una òptima il·luminació i ventilació de les peces, al mateix temps que es facilita el manteniment i control de les instal·lacions des del passadís, sense haver d’accedir a l’interior dels habitatges.

L’estructura es resol amb quatre pòrtics de 3 vanos, que generen els espais d’habitatge i el del passadís. El forjat és de tipus unidireccional, amb nervis de formigó armat que alliberen la zona entre pòrtics per on discorren les instal·lacions de servei comuns i als habitatges.

Per a l’estalvi en l’ús de recursos energètics en els habitatges s’ha cercat una solució que assegura peces ben il·luminades i alhora ofereix una protecció solar òptima, amb vidres “climalit” per assegurar confort tèrmic sense una gran despesa en calefacció/refrigeració. La instal·lació de plaques solars en coberta assegura, per la seva part, un notable estalvi energètic en la producció d’aigua calenta sanitària.