Habitatge dotacional per a gent jove

Promotor: REGESA
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Victoria Castelló, Arq.; Joana Sopenna Arq.; Erika Gordillo, Arq.; Shlomi Almagor, Arq.  Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; Miquel Àngel Sala, BOMA (Estructures);
Superfície i Pressupost: 5.948,00 m2 i 4.272.979,41€
Altres dades d’interès: Premi Catalunya Construcció 2005.

 

Com a part de la remodelació de l’entorn urbà de la Travessera de les Corts, es  planteja la construcció d’un nou equipament de habitatges per a joves, escola bressol, dependències municipals de serveis socials i aparcament.

Es projecta un edifici amb una planta baixa continua, que ocupa la quasi totalitat del sòl, on es situen l’escola bressol municipal i les noves dependències de serveis socials. D’aquest sòcol emergeixen dos volums de 4 i 7 plantes, com a caixes contenidores de cèl·lules (habitatges), que recullen la diferència d’alçades dels edificis de l’entorn per donar més continuïtat a la nova façana de la Travessera de les Corts.

L’escola bressol es desenvolupa en planta baixa sota el volum de 4 plantes, organitzada al voltant d’un doble espai central il·luminat, a la qual s’accedeix des de Travessera. Aquesta sala polivalent central dóna accés a totes les aules orientades a sud, que tenen sortida al pati ubicat a l’interior d’illa, i a la resta del programa, com són les peces de servei i administratives orientades a Travessera.

Les dependències municipals, destinades a serveis socials, es desenvolupen en dos nivells independents, de planta baixa i altell, als quals s’accedeix des de Travessera per un espai comú.

Sobre aquestes dependències, el volum de 4 plantes, format per dues peces decalades en planta, inclou 5 habitatges a cada banda d’un passadís central. El volum de 7 plantes, amb 4 habitatges per planta, s’entén com un volum independent del basament, com un element flotant separat de la planta baixa per una franja oberta destinada a una terrassa – porxo per als habitatges joves, un espai multifuncional al qual es pot accedir també des d’una rampa exterior que el comunica amb la plaça posterior. Els nuclis de comunicació vertical separen aquests dos volums de 4 i 7 plantes.

El programa funcional de l’habitatge –amb una superfície útil de 38 m2- consisteix en un sol espai obert, cuina, sala, dormitori (amb la possibilitat de fer-lo independent) i un bany complet. Espai polivalent per tal de cobrir les diferents necessitats plantejades per l’usuari: estudi, menjar, oci, visites, dia/nit, etc. La distribució de l’habitatge es resol amb una diagonal que soluciona l’amplada mínima requerida per la sala i dormitori, peces obertes a façana per tal d’assegurar una òptima il·luminació i ventilació. S’ha optat per la concentració d’instal·lacions a la banda interior de l’habitatge, amb accés des del passadís i de fàcil manteniment i control.

Per al disseny constructiu s’han pres com a criteris determinants garantir el confort, oferir a l’usuari la màxima polivalència i assegurar la màxima durabilitat i el mínim manteniment, de manera que en resulti un habitatge sòlid i amb poques possibilitats d’intervenció per part de l’usuari. L’estructura de l’edifici es resol amb lloses i pantalles de formigó armat, pel que fa al volum dels habitatges. L’edifici de planta baixa i 7 és una estructura formada per quatre grans pilars i una llosa alleugerida de formigó, d’un metre de cantell. D’aquesta forma s’alliberen les plantes baixa, altell i primera, allà on es troba la terrassa – porxo.

Per altra banda l’estalvi en l’ús de recursos energètics ha estat una altra guia fonamental en el disseny del projecte. L’edifici assoleix un bon nivell en el camp de l’arquitectura sostenible, considerat com a necessari i creixent requeriment en el món de la construcció.