Habitatges de promoció pública al carrer Dr. Pi i Molist

Promotor: REGESA
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Vivi Castelló, Arq.; Jordi Janué, Arq.; Erika Gordillo, Arq.; Adrià Belanche, Arq.;
Superfície i Pressupost: 2.450,00 m2 i 1.651.067,88€
 

 

L’edifici consta de 15 habitatges destinats a allotjar afectats del Carmel, 1 local comercial en planta baixa i aparcaments per a 15 places en soterrani.

Insertat en la trama de Nou Barris en un entorn de límits irregulars, un gàlib gairebé rectangular admet la construcció de 15 habitatges amb una característica singular, configurar un edifici aïllat obert a 4 façanes.

El conjunt és un bloc compacte que s’ajusta al màxim al gàlib del solar, situat en un eix nord-oest – nord-est, donant façanes al carrer Pi i Molist, a la part més ample del Passatge interior i al carrer Alcúdia. Es configura com una peça única , un bloc rectangular que es fragmenta per tal d’encaixar el volum d’escala i ascensor allà on el gàlib queda afectat per l’alineació dels edificis existents de baixa+1 que donen façana al passatge interior. És en aquest punt mes singular del solar, on l’edifici es trenca i  es situa el nucli de comunicació vertical, volum que serveix a tres habitatges per replà i a cinc plantes, i ens permet alliberar les façanes principals pels habitatges. Així doncs, l’accés al vestíbul d’entrada es realitza des de l’esmenta’t passatge, per tal de donar-li un caràcter més important, més de carrer per a vianants i no tant de passatge interior residual.

El volum principal corresponent als habitatges és una caixa d’obra blanca vidriada oberta pel tester sud-est, on s’aboquen les terrasses de les sales d’estar a l’espai exterior més obert, proporcionant sensació de gran amplitud.

A la cantonada del carrer Pi i Molist amb el passatge, allà on l’alineació dels edificis existents de baixa+1 queden endarrerits respecte a la nova alineació del solar, el volum de l’edifici es trenca. El tester nord-oest es resol amb el voladís de la terrasses del tercer tipus d’habitatge; en aquest punt, la pell de l’edifici es fragmenta i s’aixeca una planta més per tal d’alliberar de voladís la primera planta i donar continuïtat a aquest sòcol perimetral existent de baixa+1.

Les tipologies són totes elles de tres dormitoris i es caracteritzen perquè s’han agrupat les peces de serveis ( cuines i banys ) en el eix central del bloc, alliberant les façanes exteriors de qualsevol tipus d’instal·lació, situant les peces principals d’estar i dormitoris a les façanes principals. D’aquesta forma les sales d’estar queden orientades a sud, disposant totes elles de terrassa.

Com a solucions constructives de façanes es combinen les peces ceràmiques vidriades de color blanc amb plaques prefabricades lleugeres en el volum d’escala i tester de l’habitatge cantoner. S’ha emprat a tot l’edifici una solució de façana ventilada que garanteix una bona estanqueitat i una adequada protecció tèrmica.