Edifici d’habitatges a Can Gassol

Promotor: Ajuntament de Mataró / Pumsa
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Vivi Castelló, Arq.; Eulàlia Gómez, Arq.; BOMA (Estructures); Sedna (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 16.393,36 m2 i 10.305.576,00€
Altres dades d’interès: En col·laboració amb Adema Canela Comella Arquitectes Associats

 

Part de les antigues naus de Manufactures Gassol a conservar és l’element de referència i articulació de la ordenació. Es manté la façana lineal que dóna al carrer Prat de la Riba per tal de conservar la imatge actual del carrer i es rehabilita la nau adossada al mur per a admetre l’ús d’equipament comunitari.

 

La volumetria proposada consta d’un bloc lineal en forma de “U”  que envolta l’equipament, formant un nou espai públic interior que connecta, visualment i amb recorreguts peatonals, la cruïlla dels carrers Floridablanca i Prat de la Riba amb la ordenació veïna a l’altra banda del carrer Pacheco.

 

La façana al carrer Floridablanca la defineix un edifici de PB+3, destinat a vivenda protegida (HPO), que guarda l’alineació del carrer. La planta baixa, ocupada parcialment per un local municipal, permet la permeabilitat cap al nou espai públic proposat.

 

La nova Plaça queda definida per la part del bloc lineal que, amb una suau curvatura, s’adapta i resol la confluència amb el carrer Pacheco, manté l’alçada de PB+3 i el formen 4 escales de 12 habitatges cadascun, destinats a habitatges lliures (HLL).  L’escala de la cantonada està destinada als 9 habitatges concertats.

 

A la façana del carrer Pacheco, la planta baixa també queda lliure, potenciant la connectivitat entre espais públics. L’edifici manté l’alineació del carrer amb una alçada de PB+3 i s’aixeca fins a PB+5 en la cantonada amb carrer Prat de la Riba, seguint l’alineació del carrer però enretirat de façana permetent una visual directa de l’equipament i potenciant l’accés a l’interior d’illa. En aquesta escala es troben 23 habitatges lliures (HLL).