Modificació del PMU a l’àmbit dels carrers Guipúscoa, Ca n’Oliva i Binèfar

Promotor: Solimbar, S.A.
Autor: Manuel Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Pere Fuertes, Arq.; Eulàlia Gómez, Arq.; Núria Sió, Arq.; Adrià Belanche, Arq; Anna Mañosa, Arq.
Superfície: 71.402 m2
Altres dades d’interès: Aprovació definitiva: 27 de juny de 2013