Centre d’Art Contemporani a la Fabra i Coats

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona, BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Autor: Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit
Equip i Col·laboradors: Shlomi Almagor, Arq.; Josep Malgosa, Arq. Tècnic; Xavier Delgado, Arq. Tècnic; Lluïsa Sánchez, Arq. (JSS) (Instal·lacions); Miquel Àngel Sala (MASALA) (Estructures)
Superfície i Pressupost: 1.329m2 (fase 1); 938,08m2 (fase 2.1) i 831.782,32€ (fase 1); 840.894,66€
 

 

Les tres plantes objecte d’aquest projecte, part del complex industrial de la Fabra i Coats, estaven en desús des de la dècada dels anys 80 del segle passat. S’utilitzaven esporàdicament per diferents activitats i per la qual cosa, el seu estat varia. Les sales, de 26m x 15m, disposen de 8 crugies.

En general, els espais que es van convertir en el Centre d’Art, estaven en estat de relatiu deteriorament, amb sòls de fusta mal conservats o de formigó desnivellat i esquarterat, y de divisòries metàl·liques o murets en ruïnes. Tot i el bon estat de l’estructura, es notaven algunes deformacions per assentaments. Les finestres han patit diferents danys i modificacions, tant en les fusteries com en els vidres.

Els antics sistemes de calefacció i il·luminació no eren recuperables. La necessitat d’adaptar les instal·lacions a les normatives vigents va obligar a realitzar totes d’elles de nou. Part dels elements existents com quadres elèctrics, interruptors, etc. es van conservar com a objectes museístics.

L’objectiu del projecte era deixar les tres sales diàfanes, amb la totalitat de la superfície disponible per a exposicions. Per a l’accés i evacuació, s’han realitzat noves obertures en el mur de maó oest. Les parets de les sales es van restaurar i han estat pintades de blanc per tal de que serveixin com a paraments expositius. Les tres sales han estat pavimentades amb tarima de fusta amb acabat blanquejat.

A la primera planta, el paviment de formigó ha sigut reparat i recobert. En la segona, la fusta molt deteriorada ha sigut reemplaçada sencera. I en la tercera, que estava en les millors condicions, el paviment existent ha sigut reparat i se li va aplicar el tractament blanquejador.

La volumetria original de l’edifici es va mantenir, respectant el forat original i la seva fusteria però incorporant-hi un nou envidrament per garantir el confort interior de les sales.

Les finestres conserven la seva forma primària però es van netejar de peces afegides posteriorment. Es va adequar la perfileria existent per integrar el nou vidre aïllant i, en casos de deteriorament significatiu, es substituïa per peces noves, idèntiques a les originals.

Els finestrals disposen de cortines enrotllables per tamisar la llum exterior o enfosquir les sales, segons les necessitats expositives.

Les sales es van condicionar acústicament mitjançant un sistema de plaques acústiques, fono-absorbents, que es van penjar del sostre amb una subestructura metàl·lica.

La il·luminació es desenvolupa segons dues exigències: la il·luminació general amb lluminàries de llum fluorescent i la il·luminació de les obres d’art amb un sistema de carrils elèctrics que suporten focus.