Promotor: Solvia Development, SLU
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Pere Fuertes, Arq.; Marcel Cumplido, Arq; Rosa Fornas, advocada; Promo Assessors (Avaluació económica); Litoclean (estudi ambiental); ALG Europraxis (estudi de mobilitat)
Superfície: Àmbit d’estudi: 120.494 m2

Àmbit de transformació: 31.334,00 m2

Altres dades d’interès: Aprovació Definitiva de l’MPPGM: 30 de desembre de 2015

Aprovació Definitiva del PMU: 08 de maig de 2017