Ordenació detallada per a l’Àrea Residencial Estratègica de Sant Crist

Promotor: Direcció General d’Urbanisme (DGU)
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Eulàlia Gómez, Arq; Maria Elena Alonso, Arq.; Anna Mañosa, Arq.; Daniel Pedroso, Arq.; Joan Segura, Enginyer (TEC Engineering) (Mobilitat i urbanització)
Superfície: 14.421,35 m2
Altres dades d’interès: Primer Premi concurs

Aprovació Definitiva maig 2009