Urbanització de la Plaça Major de Castellar del Vallès

Promotor: Ajuntament de Castellar del Vallès
Autors: Manuel Ruisánchez i Albert ibañez
Equip i Col·laboradors: Anna Bonet, arq.; Pepa Morán, arq.; Leonor San Pedro, arq; Mònica Batalla, arq.; Gabriela García, arq; Albert Daniel, arq.; Jordi Llobet, arq. Tècnic; BIS Arquitectes (estructures); Grupo JG, Sedna Enginyeria, Pere Santos (Instal·lacions); Centro Catalán de Geotécnia (Geotècnic)

 

Superfície i Pressupost: 15.972 m2 i 3.384.086,74€
Altres dades d’interès: Fotografies: Ferran Mateo; Shlomi Almagor

 

La nova Plaça Major de Castellar del Vallès és una operació de transformació urbana per a la creació d’una nova centralitat. El projecte completa els programes existents (Auditori, Centre Cívic, Associacions ciutadanes,…) amb altres activitats (Mercat, Aparcament, Centre multimèdia,…) i nous espais públics. El mercat actua com a organitzador de l’espai públic: al seu nivell la plaça del mercat, d’us quotidià, i damunt la nova Plaça Major apta per a usos col·lectius i institucionals. L’edifici pantalla gestiona l’accessibilitat entre els programes nous i existents.

El projecte de la nova Plaça Major de Castellar del Vallès té com a objecte d’investigació la relació entre els diferents “espais públics” que determinen la condició urbana d’un lloc. Per això hem explorat les relacions entre activitats internes i externes, a través de l’accessibilitat i de la continuïtat dels espais, assajant l’extensió de les pells de filtre i protecció climàtica de l’arquitectura sobre l’espai públic, per a crear situacions intermèdies entre interior i exterior que afavoreixin la creació de llocs urbans.