Biblioteca municipal als barris de Can Canyadó i Casagemes

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Autor: Manuel Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Vivi Castelló, Arq.; TEC Engineering (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 926 m2 i 813.630,43€
 

 

La nova Biblioteca del Barri de Can Canyadó, al terme municipal de Badalona, ocupa la planta baixa i altell del edifici situat al creuament dels carrers Riera Canyadó i Eduard Marquina.  Els espais de la biblioteca es relacionen amb l’exterior i s’il·luminen principalment a traves de dos façanes de característiques ben diferenciades: La façana al carrer Riera Canyadó i la façana a la plaça interior d’illa, plaça Lola Anglada.

La façana a la plaça Lola Anglada, te una orientació nord-est on considerem que la radiació solar no es excessiva, s’obre a un àrea amb poca intensitat de tràfic rodat i suporta les àrees d’accés i de diaris i revistes.  La façana al carrer Riera Canyadó, te una orientació sud-oest que suposa una exposició molt forta a la radiació solar,  s’obre a una via de doble sentit  estructural  pel tràfic rodat  del municipi que limita amb el parc  de Ca l’Arnús, i suporta en planta altell la zona de lectura del àrea de Fons General i en planta baixa semi-soterrada l’àrea del Fons Infantil.

Els requeriments de les façanes i els programes son tan diversos que proposem utilitzar tres tipus de “pells” diferenciades.  Per resoldre el basament semi-soterrat de la planta baixa proposem utilitzar panells prefabricats de micromorter pretessat,  panells tipus “Omega Zeta”, amb perforacions de diferents calibres. Proposem una mena de degradat amb panells micro perforats que permet l’entrada homogènia de llum en la part més soterrada, la Sala d’Actes i en part de la Zona infantil, fins arribar a forats mes grans i singulars en la cantonada sota porxo.

A la zona de les grades infantils, allà on s’ubica la segona escala necessària com recorregut alternatiu de la planta altell, generem un doble espai que garanteix una fort entrada de llum cap a l’espai destinat a zona infantil. És en aquest tram de la façana on els micro forats es converteixen en finestres circulars més grans (van de 40 a 140 cm de diàmetre) que fan d’aquest espai un lloc singular per els nens.

Aquesta pell de panells de morter, es col·locarà per sobre del sòcol de formigó existent, del qual es respectarà una part per tal d’evitar que el prefabricat entri en contacte amb el terra.  Damunt d’aquest basament, al llarg de la finestra correguda del taulell de lectura del Fons General es proposa un filtre de “deployé” metàl·lic, fet amb plafons de xapa desplegada d’alumini, tipus “Protech de la casa FILS”  per contenir la radiació solar i permetre les vistes.  Aquest filtre es separa del pla de façana amb una estructura metàl·lica fins al pla del les terrasses del edifici per millorar el efecte de transparència i permetre la neteja i manteniment dels vidres.

Pel que fa a la façana a la plaça interior, proposem un “mur cortina” amb vidres serigrafiats, desplaçant la sala d’instal·lacions prevista a l’altell cap al interior, alliberant la cantonada i potenciant la relació entre biblioteca i plaça. És en aquesta façana on es situa l’accés a la biblioteca.   La imatge que aporten les noves façanes permeten entendre fàcilment l’ús públic de l’edifici , atorgant a l’edifici un aspecte  identificatiu de Biblioteca.