Instal·lació d’escultura Oteiza “Construcción vacía con 4 unidades negativo positivo”, a Sant Sebastià

Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián
Autors: Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit
Equip i Col·laboradors: Josep Malgosa, arq. Tècnic; Brufau i Associats (estructures)
Superfície i Pressupost: 825 m2 i 56.108,50€

 

El projecte va consistir en cercar un emplaçament i instal·lar a San Sebastian la escultura de Jorge Oteiza “Construcción vacía con cuatro unidades planes positivo-negativo”. El lloc escollit va resultar una aresta de l’emblemàtic Monte Urgull junt al Paseo Nuevo, part del recorregut habitual de passeig dels donostiarres i zona perifèrica d’aparcament, sistematitzada poc abans.

El lloc és d’un gran dinamisme, provocat per la força de les onades, el vent, el moviment de les gents i dels vehicles. La escultura havia d’interaccionar amb aquest estat d’agitació, a la vegada que intervenir entre el mar, la muntanya i la pròpia ciutat. La escultura, tal i com la va imaginar l’escultor, invita al caminant a apropar-se, ficar-s’hi a dins, tocar-la i travessar-la; convertint en màgic el moment del passeig.

La peça d’acer cortén s’assenta sobre una plataforma de formigó lleugerament elevada, capaç de generar nous recorreguts i espais d’estància al seu voltant. En paviment de fusta de Ipé, com a les cobertes dels vells vaixells, matisa la trobada de l’acer amb el formigó.

Per el seu emplaçament, la escultura actua com a contrapunt a la instal·lació “Peine del Viento” de Eduardo Chillida i l’arquitecte Luís Peña Ganchegui, de 1976, que tanca la badia de la Concha per l’extrem oposat, afavorint així un cert diàleg en la distància, amb el tema en comú de la interacció amb el lloc en tota la seva complexitat.