Institut d’Ensenyament Secundari a Polinyà

Promotor: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Victoria Castelló, Arq.; Xavier Sans, Arq.; Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; BOMA (Estructures); JSS (Instal·lacions); Suelotest (Estudi geotècnic)
Superfície i Pressupost: 3.587,50 m2 i 2.689.167,95€

 

Els edificis de l’IES Polinyà, amb un paper significatiu dins de la nova estructura urbana a la que pertanyen, segueixen les geometries del teixit pròxim, oferint la façana de major dimensió al vial principal i situen els espais esportius interiors i exteriors com a espai entremig entre l’institut i el nou barri.

Els accessos principals corresponen a la trobada de les vies urbanes.

És bàsica la incorporació del tall topogràfic al projecte com a element que li dóna un caràcter propi al lloc, ajudant a definir la forma dels principals espais exteriors. Les transparències entre espais interiors i exteriors són un element fonamental de l’edifici.

El conjunt respon a una estructura distributiva de pinta en planta baixa, recolzada damunt d’un eix lineal de distribució a totes les plantes.

Les aules tipus, d’us constant, es situen a la planta baixa en aularis d’una sola planta, creant patis de dimensió reduïda. L’estructura projectada permet la il·luminació i ventilació creuada.

El grup de departament es col·loca a la planta baixa, pròxim a les aules tipus per tal de facilitar l’atenció i el contacte amb els alumnes.

Les aules especialitzades es situen a les plantes intermèdia i superior.

La zona esportiva es situa amb possible accés independent de l’escola.

L’estructura dels edificis – elements de formigó prefabricat – ha permès la facilitat de muntatge i una rapidesa de posada en obra.